www.myjodoh.net
Oleh Nu'man An-Nabighoh
09-Oct-2003 17:58:48
T: Mohon penjelasan atas pertanyaan saya berikut ini:
1. Setiap manusia pasti punya dosa, apakah dosa-dosa besar (seperti zina) dapat terampuni jika ia bertaubat?
2. Apakah doa yang tulus ikhlas dari orang yang bertaubat dan disertai dengan rajin shalat hajat dapat dikabulkan Allah?
3. Doa apa saja yang dibaca selesai shalat hajat dan shalat wajib ?
Riya, Semarang
J: Memang benar, setiap manusia di dalam hidupnya pasti pernah berbuat kesalahan ataupun dosa. Ungkapan mengatakan ''manusia adalah tempatnya salah dan lupa''. Jadi wajar bila manusia pernah berbuat salah atau dosa, tetapi tentu tidak wajar kalau ia terus-menerus berbuat kesalahan atau dosa. Bagaimanapun juga, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tersebut tidak boleh membuat manusia semakin terpuruk. Oleh karenanya, Allah Yang Maha Penyayang terhadap hamba-Nya memberikan sarana bagi mereka yang berbuat dosa itu untuk memperbaiki diri mereka melalui taubat.
Pembicaraan taubat dalam Alquran banyak dijumpai pada berbagai ayatnya dan bertaubat merupakan perbuatan yang diperintahkan Allah, terutama bagi mereka yang telah berbuat dosa atau kesalahan.
Allah berfirman; ''Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.'' (QS. Attahrim (66): 8); ''Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'' (QS. Almaidah (5): 74).
Di samping itu, Alquran juga menjelaskan tentang cara-cara bertaubat, hakekat taubat, taubat yang diterima serta yang tidak diterima dan sebagainya.
Dari penjelasan-penjelasan dalam Alquran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada dosa seseorang yang tidak terampuni, bahkan dosa orang kafir sekalipun, asalkan orang tersebut melakukan taubat yang sebenar-benarnya.
Di antara ciri orang bertaubat yang sebenarnya adalah orang tersebut segera menyadari dosanya dan ia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah atas dosanya tersebut serta ... ... ..
Sila login atau daftar untuk baca selanjutnya. Its FREE.
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my