Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Dua Hari Raya > Bab Diharuskan Bagi Kaum Wanita Keluar Pada Hari Raya Untuk Sembahyang Dan Mendengar Khutbah Dengan Mengasingkan Diri Dari Kaum Lelaki
    Hadis Ummu Atiyyah r.a katanya: Kami telah diperintahkan oleh Nabi s.a.w supaya keluar pada Hari Raya. Begitu juga kanak-kanak perempuan yang telah baligh, gadis-gadis pingitan dan diperintahkan juga wanita-wanita yang sedang haid supaya keluar pada Hari Raya serta diperintahkan agar mengasingkan mereka dari tempat sembahyang kaum Muslimin.info
webmaster@mymasjid.net.my