Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jumaat > Bab Sembahyang Tahiyat Masjid Ketika Lmam Sedang Berkhutbah
    Hadis Jabir bin Abdullah r.a katanya: Ketika Nabi s.a.w sedang berkhutbah pada hari Jumaat, datanglah seorang lelaki. Rasulullah s.a.w bertanya kepadanya: Adakah engkau telah mendirikan sembahyang Tahiyyatulmasjid, Wahai Polan! Orang itu menjawab: Belum! Rasulullah s.a.w bersabda: Bangun dan sembahyanglah!.info
webmaster@mymasjid.net.my