Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jumaat > Bab Meringan Ringankan Sembahyang Dan Khutbah
    Hadis Ya'la bin Ummaiyyah r.a: Diriwayatkan daripada Safuan bin Ya'la daripada ayahnya katanya: Aku telah mendengar Nabi s.a.w membaca ayat Al-Quran di atas mimbar æóäóÇÏóæúÇ íóÇãóÇáößõ Yang bermaksud: Dan mereka menyeru: Wahai Malik!.info
webmaster@mymasjid.net.my