Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jumaat > Bab Sembahyang Jumaat Ketika Matahari Mula Gelincir
    Hadis Sahl r.a katanya: Kami tidak pernah tidur atau makan pada waktu siang kecuali sesudah melakukan sembahyang Jumaat.info
    Hadis Salamah bin Al-Akwa' r.a katanya: Biasanya kami berkumpul mendirikan sembahyang Jumaat bersama Rasulullah s.a.w ketika matahari telah tergelincir ke arah barat, kemudian pulang dengan mencari tempat yang teduh.info
webmaster@mymasjid.net.my