Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Kelebihan Membaca Þõáú åõæó Çááøóåõ ÃóÍóÏñ (surah Al Ikhlas)
    Hadis Aisyah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah mengutus seorang lelaki untuk ikut bergabung dengan pasukan yang sedang berperang. Ketika sembahyang dia membaca Al-Quran dan mengakhiri bacaannya dengan Þõáú åõæó Çááøóåõ ÃóÍóÏñ iaitu surah Al-Ikhlas. Ketika pasukan tentera dalam perjalanan pulang, perkara itu diberitahu kepada Rasulullah s.a.w. Baginda terus bersabda: Tanyakan saja kepadanya, mengapa dia lakukan itu? Lalu mereka bertanya kepada lelaki tersebut dan dia menjawab: Sesungguhnya ia adalah sifat Allah Yang Maha Pemurah. Aku sangat suka sekali membacanya. Setelah mendengar jawapan itu Rasulullah s.a.w bersabda: Beritahulah kepadanya bahawa Allah juga menyukainya.info
webmaster@mymasjid.net.my