Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Mengingatkan Bacaan Nabi S.a.w Pada Surah Al Fath Semasa Hari Pembukaan Kota Mekah
    Hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah membaca surah Al-Fath semasa dalam perjalanan di atas kenderaan (unta) baginda pada tahun pembukaan kota Mekah, baginda mengulang-ulang bacaannya.info
webmaster@mymasjid.net.my