Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Galakan Mendirikan Sembahyang Dhuha. Paling Sedikit Dua Rakaat Dan Yang Paling Sempurna Ialah Lapan Rakaat. Manakala Yang Pertengahannya Ialah Empat Rakaat Atau Enam Rakaat Dan Galakan Supaya Sentiasa Melakukannya
    Hadis Aisyah r.a katanya: Aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang sunat Dhuha. Sesungguhnya aku mendirikan sembahyang Dhuha walaupun Rasulullah s.a.w meninggalkannya. Tetapi pada hakikatnya baginda suka melakukannya, ini adalah kerana baginda bimbang jika baginda selalu mengamalkannya, orang ramai akan mewajibkan ke atas diri mereka.info
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah berpesan kepada ku dengan tiga perkara, berpuasa tiga hari pada setiap bulan, mendirikan sembahyang Dhuha dua rakaat dan mendirikan sembahyang sunat witir sebelum tidur.info
webmaster@mymasjid.net.my