Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Galakan Agar Mendirikan Sembahyang Tahiyat Masjid Sebanyak Dua Rakaat Dan Larangan Dari Duduk Sebelum Mendirikannya Serta Perkara Ini Digalakkan Pada Setiap Waktu
    Hadis Abu Qatadah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia melakukan rukuk (sembahyang) sebanyak dua rakaat sebelum dia duduk.info
    Hadis Jabir bin Abdullah r.a katanya: Nabi berhutang denganku. Lalu baginda membayarnya lebih daripada hutang baginda itu. Seterusnya aku memasuki masjid, lalu baginda berkata kepadaku: Sembahyanglah dua rakaat!.info
webmaster@mymasjid.net.my