Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Makruh Mendirikan Sembahyang Sunat Selepas Iqamat
    Hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w menuju ke arah seseorang yang sedang mendirikan sembahyang, padahal sembahyang Subuh sudah diiqamatkan. Baginda berkata sesuatu kepada lelaki tersebut dan kami tidak mengetahui apa yang sedang dikatakan. Ketika kami ingin pulang, aku menahan lelaki tersebut dan bertanya: Apakah yang diberitahu oleh Rasulullah s.a.w kepada kamu? Lelaki tersebut menjawab bahawa Rasulullah telah berkata kepadaku: Dibimbangi salah seorang daripada kamu mendirikan sembahyang Subuh sebanyak empat rakaat.info
webmaster@mymasjid.net.my