Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya Iaitu Memendekkannya
    Hadis Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w katanya: Pada peringkat awal, sembahyang diwajibkan secara dua rakaat dua rakaat samada waktu tidak musafir ataupun semasa musafir. Kemudian dikekalkan sembahyang semasa musafir (iaitu dua rakaat) dan ditambah rakaat bagi sembahyang yang bukan dalam keadaan musafir.info
webmaster@mymasjid.net.my