Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Masjid Dan Tempat Tempat Sembahyang > Bab Galakan Supaya Bersegera Mendirikan Sembahyang Zuhur Pada Awal Waktu Ketika Hari Tidak Terlalu Panas
    Hadis Anas bin Malik r.a katanya: Kami bersembahyang bersama Rasulullah s.a.w pada hari yang bersangatan panas. Sehingga tiada seorang pun dari kami yang dapat sujud ke bumi kerana terlalu panas lalu dia meletakkan bajunya ke tanah dan sujud di atasnya.info
webmaster@mymasjid.net.my