Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Tafsir > Bab هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ
    Hadis Abu Zar r.a: Diriwayatkan daripada Qais bin Ubad katanya: Aku telah mendengar Abu Zar r.a telah bersumpah: Sesungguhnya firman Allah s.w.t هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ Yang bermaksud: Inilah dua golongan kaum Muslimin dan kafir Musyrikin yang bertengkar mengenai tuhan mereka. Diturunkan berkenaan dengan mereka yang telah berperang dalam peperangan Badar, iaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harith, Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah.info
webmaster@mymasjid.net.my