Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Berbagai Fitnah (cubaan) Dan Tanda Tanda Hari Kiamat > Bab Jarak Masa Antara Dua Tiupan Sangkakala
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Jarak masa antara dua tiupan sangkakala ialah empat puluh. Para sahabat bertanya: Wahai Abu Hurairah! Adakah ianya empat puluh hari? Abu Hurairah berkata: Aku tidak tahu. Para sahabat bertanya lagi: Empat puluh bulan? Abu Hurairah berkata: Aku tidak tahu. Para sahabat bertanya: Empat puluh tahun? Abu Hurairah berkata: Aku tidak tahu. Abu Hurairah menyambung lagi. Kemudian Allah menurunkan air (hujan) dari langit maka mereka (manusia yang telah mati) dibangkitkan sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Seterusnya Abu Hurairah meriwayatkan lagi: Manusia (ketika itu) tidak mempunyai sesuatu melainkan benda (tulang belulang, kain kapan) yang buruk dan seketul tulang Ajbuzzanab, iaitu tulang (tempat tumbuh ekor pada haiwan dan dinamakan juga tulang salbi), dengan tulang inilah manusia dibentuk (dihidupkan) pada Hari Kiamat.info
webmaster@mymasjid.net.my