Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Berbagai Fitnah (cubaan) Dan Tanda Tanda Hari Kiamat > Bab Tidak Akan Berlaku Kiamat Sehinggalah Keluar Api Di Negeri Hijaz
    Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tidak akan berlaku Hari Kiamat sehinggalah keluar api di Negeri Hijaz yang menerangi tengkuk-tengkuk unta di Busra.info
webmaster@mymasjid.net.my