Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang > Bab Meminta Imam Supaya Mempercepat Sembahyang Tanpa Mencacat Sembahyang
    Hadis Abu Mas'ud Al-Ansariy r.a katanya: Seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah s.a.w lalu berkata: Aku akan datang lewat semasa sembahyang Subuh nanti disebabkan oleh Si Polan yang memanjangkan sembahyangnya. Aku belum pernah melihat Nabi s.a.w marah ketika memberi nasihat melebihi kemarahan baginda pada hari itu. Baginda bersabda: Wahai umatku sekalian! Sesungguhnya ada di antara kamu yang menjauhkan orang dari agama. Maka sesiapa di antara kamu menjadi imam, hendaklah dia mempercepatkan sembahyangnya kerana di belakangnya terdapat orang-orang tua, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang mempunyai keperluan lain.info
    Hadis Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w pernah bersabda: Apabila salah seorang dari kamu menjadi imam, hendak dia mempercepat sembahyangnya kerana di belakangnya terdapat kanak-kanak yang masih kecil, orang-orang tua, orang-orang yang lemah dan orang sakit. Maka apabila mereka mendirikan sembahyang bersendirian, boleh sembahyang sesuka hatinya.info
    Hadis Anas r.a: Sesungguhnya Nabi s.a.w mempercepat sembahyang sehingga menyempurnakannya.info
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah mendengar tangisan anak kecil bersama ibunya ketika baginda sedang sembahyang, lalu baginda pun membaca surah yang sedikit ayatnya atau surah yang pendek.info
webmaster@mymasjid.net.my