Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang > Bab Wanita Dibolehkan Keluar Ke Masjid Jika Tidak Menimbulkan Fitnah Dan Tidak Dibolehkan Memakai Wangi Wangian
    Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Apabila isteri salah seorang daripada kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah menegahnya.info
    Hadis Saidatina Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w katanya: Kalau sekiranya Rasulullah s.a.w melihat apa yang dilakukan oleh kaum wanita sekarang, nescaya baginda melarang mereka pergi ke masjid, seperti dilarang kepada wanita Bani Israel. Yahya berkata: Aku bertanya kepada Amrah, adakah wanita Bani Israel itu dilarang pergi ke masjid? Maka beliau menjawab: Ya!.info
webmaster@mymasjid.net.my