Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang > Bab Sunat Mengangkat Dua Tangan Hingga Ke Paras Bahu Ketika Takbiratul Ihram, Sebelum Rukuk Dan Bangkit Dari Rukuk. Gerakan Ini Tidak Perlu Dilakukan Apabila Bangkit Dari Sujud
    Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya: Aku lihat Rasulullah s.a.w apabila memulakan sembahyang, baginda mengangkat kedua tangan hingga ke paras bahu. Begitu juga sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk. Baginda tidak mengangkatnya di antara dua sujud.info
    Hadis Malik bin Huwairis r.a: Diriwayatkan daripada Abu Qilabah r.a katanya: Dia pernah melihat Malik bin Huwairis sembahyang. Beliau memulakannya dengan bertakbir serta mengangkat kedua tangannya. Apabila dia ingin rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Begitu juga apabila dia bangkit dari rukuk, dia mengangkat kedua tangannya. Setelah selesai dia menceritakan bahawa itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.info
webmaster@mymasjid.net.my