Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Takdir > Bab Anak Adam Ditakdirkan Cenderung Terhadap Perbuatan Zina Dan Sebagainya
    Hadis Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: Allah s.w.t telah mencatat bahawa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan lagi, di mana dia akan melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk pertuturan, zina perasaan iaitu bercita-cita dan berkeinginan mendapatkannya manakala kemaluanlah yang menentukannya berlaku atau tidak.info
webmaster@mymasjid.net.my