Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kebajikan, Hubungan Kekeluargaan Dan Etika > Bab Seseorang Itu Akan Tetap Bersama Orang Yang Disukainya
    Hadis Anas bin Malik r.a: Seorang lelaki yang berasal dari pedalaman bertanya Rasulullah s.a.w: Bilakah berlakunya Kiamat? Rasulullah s.a.w bersabda: Apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Lelaki itu menjawab: Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu akan tetap bersama orang yang kamu cintai.info
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w dengan berkata: Wahai Rasulullah! Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki yang menyukai suatu kaum ketika dia bertemu dengan mereka? Rasulullah s.a.w menjawab: Seorang itu akan tetap bersama orang yang disukainya.info
webmaster@mymasjid.net.my