Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kebajikan, Hubungan Kekeluargaan Dan Etika > Bab Galakan Memberi Pertolongan Terhadap Perkara Perkara Yang Bukan Haram
    Hadis Abu Musa r.a katanya: Apabila datang seseorang yang berhajat kepada Rasulullah s.a.w, maka baginda akan menemui para sahabatnya yang biasa baginda ajak berkumpul dan berbincang lalu baginda bersabda: Tolonglah, nanti kamu akan diberikan pahala. Allah akan memenuhi apa yang Dia (Allah) suka daripada lisan (percakapan) Nabi-Nya.info
webmaster@mymasjid.net.my