Indeks Kitab
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a: Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda: Perhatikan! Aku akan terangkan kepada kamu apakah dia Al-Adhhu? Ianya adalah umpatan yang biasa diucapkan di kalangan orang ramai. Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w juga pernah bersabda: Seseorang yang biasa berlaku jujur, maka beliau akan dicatat sebagai orang yang jujur. Sebaliknya orang yang biasa berbohong (berdusta) maka beliau akan dicatat sebagai pembohong.info
webmaster@mymasjid.net.my