Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Sebahagian Dari Kelebihan Abu Musa Al Asy'ariy Dan Abu Amir Al Asy'ariy
    Hadis Abu Musa r.a katanya: Aku bersama Nabi s.a.w, iaitu semasa baginda berada di Ja'ranah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Baginda ditemani oleh Bilal. Ketika itu seorang arab desa datang menemui Rasulullah s.a.w dan berkata: Wahai Muhammad! Adakah kamu laksanakan apa yang telah kamu janjikan padaku. Rasulullah s.a.w berkata kepadanya: Bergembiralah. Lelaki itu berkata: Kamu sudah berapa kali meminta supaya aku bergembira. Dengan nada marah Rasulullah s.a.w bersabda kepada Abu Musa dan Bilal: Orang itu menolak kegembiraan, kamu berdua sahajalah yang menerimanya. Keduanya berkata: Wahai Rasulullah! Kami menerimanya. Kemudian Rasulullah s.a.w meminta bekas yang berisi air. Rasulullah s.a.w membasuh tangan dan mukanya serta meludah ke dalam bekas itu dan baginda s.a.w bersabda: Kamu berdua minumlah air ini serta membasuh muka dan tengkuk kamu serta bergembiralah. Keduanya melakukan apa yang di perintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Tiba-tiba Ummu Sulaim berkata kepada mereka dari balik tabir: Simpanlah sedikit air itu untuk ibu kamu, maka mereka pun menyimpannya untuk ibu mereka.info
    Hadis Abu Musa r.a katanya: Setelah peperangan Hunain tamat Nabi s.a.w mengutuskan Abu Amir mengetuai tentera ke Autas. Di pertengahan jalan mereka bertembung dengan Duraid bin Sim'mah. Beliau berjaya membunuh Duraid dan Allah memberi kemenangan kepada para sahabat. Abu Musa berkata: Rasulullah s.a.w telah mengutus aku dan Abu Amir, ketika itu lutut Abu Amir dipanah oleh lelaki dari Bani Jusyam dan beliau merasa sakit di tempat yang terkena panah itu. Aku menghampiri beliau dan berkata: Wahai bapa saudaraku! Siapakah yang memanahmu? Abu Amir memberi isyarat kepada Abu Musa dan berkata: Orang itulah iaitu Bani Jusyam, yang hendak membunuhku. Kamu lihat beliaulah orang yang memanahku. Abu Musa berkata: Aku pun menuju ke arahnya dan apabila beliau iaitu Bani Jusyam melihatku, beliau berpaling dan melarikan diri dariku, tetapi aku terus mengikutinya. Aku mendekati beliau dan berkata: Adakah kamu tidak merasa malu? Bukankah kamu orang arab dan kenapakah kamu tidak berhenti? Akhirnya kami pun bertembung, berkelahi dan saling pukul-memukul. Akhirnya aku berjaya membunuhnya dengan pedangku. Setelah itu aku kembali kepada Abu Amir. Aku berkata padanya: Allah telah membunuh kawanmu itu. Beliau iaitu Abu Amir berkata: Cabutlah anak panah ini. Aku pun mencabutnya dan terkeluar air (yang dimaksudkan ialah darah). Beliau iaitu Abu Amir berkata: Wahai anak saudaraku! Pergilah kamu menemui Rasulullah s.a.w dan sampaikan salamku kepada baginda dan beritahu kepada baginda, bahawa Abu Amir meminta supaya Rasulullah s.a.w memohon ampun untuk beliau. Abu Amir memujukku supaya memimpin tentera. Tidak berapa lama beliau pun terkorban. Setelah selesai dari peperangan, aku pun pulang dan menemui Rasulullah s.a.w. Ketika itu baginda s.a.w sedang tidur di atas katil dari jalinan pelepah tamar dan di atas katil tersebut terdapat sebidang tikar. Kesan jalinan pelepah tamar itu terdapat di belakang dan rusuk Rasulullah s.a.w. Aku pun menceritakan kepada baginda s.a.w tentang kami dan juga mengenai Abu Amir dan aku sampaikan pesan beliau (Abu Amir), iaitu supaya baginda s.a.w memohon ampun kepada Allah untuk beliau. Setelah itu Rasulullah s.a.w meminta air untuk berwuduk, setelah selesai berwuduk, baginda s.a.w mengangkat kedua tangannya dan berdoa: Ya Allah, ampunkanlah Abu Amir. Ketika itulah aku melihat kedua ketiak baginda s.a.w yang berwarna putih. Kemudian baginda meneruskan doanya: Ya Allah, tinggikanlah kedudukan beliau dari makhlukmu atau dari manusia di Hari Kiamat. Aku berkata: Wahai Rasulullah! Pohonkanlah keampunan untukku. Maka Rasulullah s.a.w berdoa: Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais dan masukkanlah beliau ke dalam sebuah tempat yang mulia pada Hari Kiamat.info
webmaster@mymasjid.net.my