Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Sebahagian Dari Kelebihan Ubai Bin Kaab Dan Segolongan Dari Orang Orang Ansar
    Hadis Anas r.a katanya: Empat orang yang menghimpunkan Al-Quran di zaman Rasulullah s.a.w semuanya dari golongan Ansar iaitu Muaz bin Jabal, Ubai bin Kaab, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid.info
webmaster@mymasjid.net.my