Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan > Bab Memperingati Nabi Yunus A.s Dan Sabda Nabi S.a.w: Tidak Patut Bagi Seorang Hamba Berkata Bahawa Aku Adalah Orang Yang Lebih Baik Daripada Yunus Bin Matta A.s
    Hadis Ibnu Abbas r.a: Dari Nabi s.a.w sabdanya: Tidak patut bagi seorang hamba berkata: Aku adalah orang yang lebih baik daripada Yunus bin Matta a.s dengan mengaitkannya kepada ayahnya.info
webmaster@mymasjid.net.my