Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan > Bab Sifat Rambut Nabi S.a.w
    Hadis Anas bin Malik r.a: Diriwayatkan daripada Qatadah r.a katanya: Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah s.a.w. Anas bin Malik menjawab: Rambutnya ikal, tidak keriting dan tidak lurus, kemudian terurai sehingga sampai ke bahu baginda.info
webmaster@mymasjid.net.my