Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan > Bab Rasulullah S.a.w Adalah Seorang Yang Berakhlak Mulia
    Hadis Anas bin Malik r.a katanya: Aku pernah melayani Rasulullah s.a.w selama sepuluh tahun. Demi Allah, baginda sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku: His! Baginda tidak pernah mengatakan kepadaku kerana sesuatu yang aku lakukan: Kenapa kamu lakukan perkara itu? Tidakkah kamu seharusnya melakukan perkara ini.info
webmaster@mymasjid.net.my