Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan > Bab Telaga Nabi S.a.w (di Syurga) Dan Sifat Sifatnya
  Hadis Jundab r.a katanya: Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: Aku mendahului kamu berada di Telaga (Telaga di Syurga).info
  Hadis Sahl r.a katanya: Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: Aku mendahului kamu berada di Telaga (Telaga di Syurga). Sesiapa yang sampai di sana sudah tentu dia akan dapat meminum air itu. Sesiapa yang telah meminumnya nescaya dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Sesungguhnya akan datang kepadaku kaum-kaum yang aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Kemudian aku dan mereka dihalangi.info
  Hadis Abdullah bin Amru bin Al-As r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Telagaku (di Syurga) panjangnya sejauh jarak perjalanan selama satu bulan. Begitu juga dengan luasnya. Airnya pula seputih perak, baunya sewangi minyak kasturi dan jumlah bekas airnya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang telah meminum air telaga tersebut, nescaya dia tidak akan haus selama-lamanya.info
  Hadis Asma' binti Abu Bakar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Aku berada di atas telaga sehingga aku dapat melihat siapakah di antara kamu yang datang kepadaku dan siapakah orang-orang di bawahku akan dihukum, lalu aku berkata: Wahai tuhanku! Mereka adalah sebahagian dariku dan termasuk umatku. Kemudian dikatakan: Tahukah engkau apa yang mereka lakukan sesudahmu? Demi Allah, mereka terus kembali kepada kekafiran sepeninggalanmu. Kata perawi: Ibnu Abu Mulaikah berdoa: Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon perlindungan Kepada-Mu agar tidak kembali kepada kekafiran atau tidak difitnah dari agama kami.info
  Hadis Uqbah bin Amir r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pada suatu hari keluar untuk menyembahyangkan seorang tentera Uhud yang meninggal dunia. Kemudian baginda naik ke atas mimbar dan bersabda: Sesungguhnya aku akan mendahului kamu. Aku akan menjadi saksi kamu. Demi Allah, sesungguhnya sekarang ini aku sudah dapat melihat telagaku. Sesungguhnya aku telah diberi kunci gedung-gedung di bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak merasa takut kamu akan kembali musyrik setelah peninggalanku, tetapi aku takut kamu akan berlumba-lumba dalam kehidupan dunia.info
  Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Aku akan mendahului kamu berada di Telaga. Sesungguhnya aku sempat berebut-rebut dengan beberapa kaum, namun aku dapat mengalahkan mereka, aku katakan: Wahai Tuhanku, tolonglah sahabat-sahabatku, tolonglah sahabat-sahabatku. Lantas dikatakan: Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan sepeninggalanmu.info
  Hadis Harithah r.a: Sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi s.a.w bersabda: Luas telaga itu adalah seluas kawasan yang membentang antara daerah Sanaa dengan daerah Madinah.info
  Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya di hadapan kamu terdapat sebuah telaga, luasnya adalah seluas kawasan yang membentang antara daerah Jarba' dengan daerah Azruh.info
  Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: Sesungguhnya aku akan mengusir orang-orang yang berada di sekitar telagaku seperti mengusir orang asing yang hendak mengambil air untuk memberi minum untanya.info
  Hadis Anas bin Malik r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Luas telagaku kira-kira seluas kawasan yang terbentang antara daerah Ailah sehingga daerah Sanaa yang berada di Yaman. Sesungguhnya di sana terdapat bekas air yang jumlahnya sebanyak bintang di langit.info
webmaster@mymasjid.net.my