Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haid > Bab Kewajipan Qadha Puasa Bagi Perempuan Haid Dan Tidak Wajib Mengqadha Sembahyang
    Hadis Saidatina Aisyah r.a: Diriwayatkan daripada Muaz r.a katanya: Seorang perempuan bertanya Saidatina Aisyah r.a: Adakah salah seorang di antara kami harus mengqadha sembahyang semasa didatangi haid? Aisyah berkata: Adakah kamu dari golongan Haruriyyah (satu kumpulan Khawarij yang dinasabkan kepada Harura')? Suatu ketika dulu ada di antara kami yang didatangi haid pada masa Rasulullah s.a.w tetapi kami tidak diperintahkan mengqadha sembahyang.info
webmaster@mymasjid.net.my