Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haid > Bab Menyatakan Harus Bagi Perempuan Haid Membasuh Kepala Suaminya, Menyikat Rambutnya Serta Suci Air Lebihan Mandinya, Berbaring Di Atas Pangkuan Isteri Serta Membaca Al Quran Dalam Keadaan Tersebut
    Hadis Aisyah r.a katanya: Apabila Nabi s.a.w beriktikaf, baginda mendekatkan kepala baginda kepadaku, lalu aku menyikat rambut baginda. Baginda tidak memasuki rumah kecuali jika ada hajat-hajat yang bersangkutan dengan orang ramai.info
    Hadis Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya berbaring di pangkuanku, sedangkan aku masih dalam keadaan haid, kemudian baginda membaca Al-Quran.info
webmaster@mymasjid.net.my