Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Salam > Bab Haram Membunuh Kucing
    Hadis Abdullah bin Umar r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang wanita diseksa gara-gara seekor kucing. Beliau mengurungnya sampai mati, kerana kucing itulah beliau masuk Neraka. Beliau telah mengurungnya tetapi tidak memberinya makan dan minum bahkan beliau tidak mahu membiarkan kucing itu memakan serangga-serangga tanah.info
    Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang wanita diseksa gara-gara seekor kucing. Beliau tidak mahu memberinya makan dan tidak mahu memberinya minum. Bahkan beliau tidak mahu membiarkannya memakan serangga-serangga tanah.info
webmaster@mymasjid.net.my