Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Salam > Bab Galakan Membunuh Cicak
    Hadis Ummu Syarik r.a: Sesungguhnya Nabi s.a.w menyuruhnya supaya membunuh cicak. Kemudian di dalam Hadis Ibnu Abu Syaibah ianya disuruh.info
    Hadis Aisyah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w memberikan nama kepada cicak Fuwaisik iaitu sangat jahat.info
webmaster@mymasjid.net.my