Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Salam > Bab Tidak Ada Istilah Berjangkit, Tidak Ada Tanda Tanda Sial, Tidak Ada Kecelakaan Yang Ditandai Oleh Burung Malam, Tidak Ada Larangan Atau Pantang Pada Bulan Safar, Tidak Benar Ada Bintang Tertentu Yang Boleh Menurunkan Hujan, Tidak Benar Hantu Dapat Menjelma Dengan Berbagai Rupa Serta Menyesatkan Manusia Dan Tidak Benar Seseorang Boleh Memindahkan Penyakit Unta
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada larangan atau pantang pada bulan Safar dan tidak ada kecelakaan yang ditandai oleh suara burung malam. Kemudian seorang desa bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana dengan unta yang berada di padang, yang bergerak bebas bersih laksana kijang, kemudian didatangi oleh unta berkudis dan setelah bergaul, maka kesemua unta tersebut berkudis? Rasulullah s.a.w bersabda: Siapakah yang menjangkitkan kudis kepada unta yang pertama?.info
webmaster@mymasjid.net.my