Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Salam > Bab Racun
    Hadis Anas r.a: Seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah s.a.w dengan membawa hidangan daging kambing yang diracuni. Rasulullah s.a.w pun memakan hidangan itu, lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. Ketika ditanya tentang perbuatan tersebut, beliau menjawab: Aku memang berniat ingin membunuhmu. Rasulullah s.a.w bersabda: Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan hal itu. (Menurut satu riwayat, ada tambahan kalimat terhadapku.) para sahabat bertanya: Bolehkah kami membunuh wanita ini? Rasulullah s.a.w bersabda: Jangan! Anas berkata: Aku akan selalu mengenali wanita yang hendak mengkhianati Rasulullah s.a.w.info
webmaster@mymasjid.net.my