Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Salam > Bab Harus Bagi Wanita Keluar Untuk Memenuhi Keperluan Manusia
    Hadis Aisyah r.a katanya: Saudah telah keluar selepas diwajibkan hijab iaitu kain tudung untuk memenuhi keperluannya. Beliau adalah seorang wanita yang tinggi dan gemuk. Orang ramai yang sudah mengenalinya tidak akan terkejut atau hairan melihatnya. Maka Umar bin Al-Khattab melihatnya, lalu menegurnya: Wahai Saudah! Bagaimana engkau tidak membuat kami terpegun, sesungguhnya aku melihat bagaimana engkau keluar? Saudah segera pulang. Sementara itu, Rasulullah s.a.w sedang makan malam di rumahku dan baginda masih memegang tulang. Maka ketika itulah Saudah masuk dan mengadu: Wahai Rasulullah! Aku baru saja keluar, lalu Umar menegur aku begini dan begini. Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w iaitu satu ayat dari surah Al-Ahzab di mana tulang masih lagi berada di tangan baginda yang belum baginda letakkan. Kemudian baginda bersabda: Sesungguhnya telah diizinkan bagi kamu iaitu kaum wanita untuk keluar memenuhi hajat dan keperluan kamu.info
webmaster@mymasjid.net.my