Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Adab > Bab Sunat Menukar Nama Yang Buruk Menjadi Nama Yang Baik Seperti Menukarkan Nama Barrah Kepada Zainab, Juwairiyah Dan Sebagainya
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya nama Zainab pada mulanya ialah Barrah. Ada orang mengatakan: Dia membersihkan dirinya. Lalu Rasulullah s.a.w menamakannya Zainab.info
webmaster@mymasjid.net.my