Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Pakaian Dan Perhiasan > Bab Dibolehkan Berbaring Sambil Meletakkan Sebelah Kaki Pada Sebelah Kaki Lagi
    Hadis Abdullah bin Zaid r.a: Sesungguhnya aku melihat Rasulullah s.a.w berbaring di dalam masjid sambil meletakkan sebelah kaki baginda pada sebelah kaki lagi.info
webmaster@mymasjid.net.my