Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Pakaian Dan Perhiasan > Bab Haram Melabuhkan Pakaian Kerana Sombong Serta Menerangkan Batas Batas Yang Dibolehkan Melabuh Pakaian Dan Batas Batas Yang Disukai
    Hadis Ibnu Umar r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Allah tidak akan memandang orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong.info
    Hadis Abu Hurairah r.a: Aku melihat seorang lelaki melabuhkan kainnya, beliau menghentakkan kakinya ke bumi. Lelaki itu ialah pembesar Bahrain. Beliau mengucapkan: Pembesar datang, pembesar datang. Sementara itu, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan memandang orang yang melabuhkan kainnya dengan perasaan bongkak.info
webmaster@mymasjid.net.my