Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Pakaian Dan Perhiasan > Bab Kelebihan Memakai Pakaian Hibarah Iaitu Sejenis Kain Kapas Yang Dihias
    Hadis Anas bin Malik r.a: Diriwayatkan daripada Qatadah r.a katanya: Kami bertanya kepada Anas bin Malik: Pakaian apakah yang paling disukai oleh Rasulullah s.a.w atau digemari oleh Rasulullah s.a.w? Beliau menjawab: Hibarah iaitu sejenis pakaian yang diperbuat daripada kapas dan dihias.info
webmaster@mymasjid.net.my