Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Minuman > Bab Tegahan Bagi Orang Dalam Satu Kumpulan Orang Ramai Mengambil Dua Biji Kurma Sekaligus Dan Seumpamanya Dengan Sekali Suap, Kecuali Setelah Mendapat Izin Dari Teman Temannya
    Hadis Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan daripada Jabalah bin Suhaim r.a katanya: Ibnu Az-Zubair r.a pernah memberikan kami buah kurma. Ketika itu orang-ramai sedang ditimpa kesusahan. Pada waktu kami sedang makan, tiba-tiba datanglah Ibnu Umar. Dia menegur dengan katanya: Jangan kamu mengambil dua biji kurma sekaligus. Kerana Rasulullah s.a.w telah melarang perbuatan tersebut kecuali setelah seseorang itu mendapat izin terlebih dahulu daripada temannya.info
webmaster@mymasjid.net.my