Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Minuman > Bab Balasan Terhadap Peminum Arak Sekiranya Tidak Bertaubat Maka Dia Tidak Akan Dapat Meminumnya Pada Hari Akhirat
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sesiapa yang meminum arak di dunia lalu meninggal dunia dalam keadaan dia masih tetap meminumnya dan tidak bertaubat, maka dia tidak akan dapat meminumnya di Akhirat kelak (di Syurga).info
webmaster@mymasjid.net.my