Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Minuman > Bab Larangan Membuat Minuman (tuak) Dalam Bekas Yang Disapukan Dengan Minyak Tar, Dalam Labu Kering, Dalam Bekas Yang Dibuat Daripada Campuran Tanah, Rambut Dan Darah Serta Dalam Bekas Kayu Yang Dilubangi. Juga Menerangkan Bahawa Larangan Itu Telah Dibatalkan Dan Sekarang Dihalalkan Asalkan Tidak Memabukkan
    Hadis Sayidina Ali r.a katanya: Rasulullah s.a.w melarang membuat minuman dalam kulit labu dan bekas yang dicat dengan minyak tar.info
    Hadis Saidatina Aisyah Ummul Mukminin r.a: Diriwayatkan daripada Al-Aswad katanya: Aku berkata kepada Saidatina Aisyah: Wahai Ummul Mukminin! Khabarkan kepadaku tentang bekas yang telah ditegah oleh Rasulullah s.a.w untuk membuat minuman (tuak). Saidatina Aisyah r.a berkata: Rasulullah s.a.w melarang kami (ahli bait) membuat minuman nabiz (tuak) dalam kulit labu dan bekas yang disapu dengan minyak tar.info
    Hadis Ibnu Umar r.a: Diriwayatkan daripada Said bin Jubair r.a katanya: Aku bersaksi ke atas Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahawa kedua-duanya bersaksi: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah melarang menggunakan kulit labu, tempayan, bekas yang disapu dengan minyak tar dan kayu yang dilubangi.info
    Hadis Abdullah bin Amr r.a katanya: Ketika Rasulullah s.a.w melarang membuat minuman nabiz (tuak) dalam beberapa bekas, lalu ada orang yang mengatakan: Tidak semua orang-ramai memilikinya. Lalu Rasulullah s.a.w memberi kelonggaran kepada mereka, dengan dibolehkan menggunakan bekas yang tidak disapu dengan minyak tar.info
webmaster@mymasjid.net.my