Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Minuman > Bab Makruh Membuat Minuman Dari Kurma Dan Anggur Kering Yang Dicampur
    Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansariy r.a: Bahawa Nabi s.a.w menegah dari mencampurkan anggur kering dan kurma atau mencampurkan antara kurma muda dan kurma masak.info
    Hadis Abu Qatadah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu membuat minuman (tuak) dengan mencampurkan antara kurma mekar dan kurma masak. Janganlah kamu membuat minuman dengan mencampurkan antara buah zabib dan kurma. Jadikanlah minuman dari kedua-duanya secara berasingan.info
webmaster@mymasjid.net.my