Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Binatang Buruan, Sembelihan Dan Binatang Yang Halal Dimakan > Bab Diharuskan Menggunakan Alat Yang Membantu Dalam Berburu Binatang Dan Musuh Serta Dilarang Melastik Dengan Batu Di Antara Dua Jari
    Hadis Abdullah bin Al-Mughaffal r.a: Diriwayatkan daripada Ibnu Buraidah katanya: Abdullah bin Al-Mughaffal melihat seorang teman lelakinya sedang melastik dengan batu lalu beliau berkata: Jangan melastik dengannya kerana Rasulullah s.a.w tidak suka atau melarang melastik. Alat tersebut tidak boleh digunakan untuk berburu binatang buruan dan tidak boleh mencedera atau membunuh musuh, tetapi ia boleh memecahkan gigi dan mencungkil mata. Kemudian beliau melihatnya masih lagi melastik lalu berkata: Aku ingin beritahu engkau bahawa Rasulullah s.a.w tidak suka atau melarang dari melastik dengannya kemudian jika aku masih melihat kamu melastik, aku tidak akan beritahumu kalimah begini dan begini.info
webmaster@mymasjid.net.my