Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Imarah Iaitu Kepimpinan > Bab Sabda Rasulullah S.a.w: Sesungguhnya Setiap Amalan Itu Bergantung Kepada Niat Termasuklah Peperangan Dan Amalan Amalan Lainnya
    Hadis Sayidina Umar bin Al-Khattab r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, maka Hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia dia akan mendapatkannya atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya maka Hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkannya.info
webmaster@mymasjid.net.my