Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Imarah Iaitu Kepimpinan > Bab Larangan Memohon Jawatan Pemimpin Lebih Lebih Lagi Dengan Tamak
    Hadis Abu Musa r.a katanya: Aku menemui Nabi s.a.w bersama dengan dua orang lelaki dari keluarga bapa saudaraku. Salah seorang warisku itu berkata: Wahai Rasulullah, berikanlah aku jawatan untuk mengurus (memimpin) sebahagian dari perkara yang diberikan oleh Allah kepada mu. Begitu juga warisku seorang lagi mengajukan permohonan yang sama, lalu Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah, aku tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya, apatah lagi kepada orang yang tamak padanya.info
webmaster@mymasjid.net.my