Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Terbunuhnya Kaab Bin Al Asyraf Dari Kalangan Yahudi Yang Melampau
    Hadis Jabir r.a katanya: Rasulullah s.a.w bertanya kepada para sahabatnya: Siapakah yang bersedia untuk membunuh Kaab bin Al-Asyraf? Kerana dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammad bin Maslamah menjawab: Wahai Rasulullah! Adakah kamu setuju jika aku membunuhnya? Baginda menjawab: Ya! Kemudian beliau (Muhammad bin Maslamah) berkata: Izinkanlah aku terlebih dahulu untuk memberitahu sesuatu kepada mu. Baginda pun menjawab: Katakanlah! Maka beliaupun mendekati baginda dan membincangkan sesuatu. Kemudian baginda bersabda: Sesungguhnya Kaab pernah berhasrat mengeluarkan sedekah, akan tetapi dia menyusahkan kami. Setelah mendengar kata-kata baginda beliau begitu marah sekali. Lalu beliau berjanji akan membalas perbuatannya itu. Kebetulan pada masa itu beliau begitu akrab dengan Kaab. Satu hari beliau menemui Kaab dan berkata: Aku ingin kamu memberikan kepadaku suatu bentuk pinjaman. Lalu Kaab bertanya: Jadi apa yang akan kamu gadaikan kepadaku? Beliau menjawab: Apa yang kamu inginkan? Kaab menjawab: Aku ingin kamu gadaikan kepadaku perempuan-perempuan mu itu. Kemudian beliau menjawab: Kamu adalah bangsawan Arab, jadi adakah patut aku menggadaikan perempuan-perempuanku kepada kamu? Lalu Kaab berkata kepada beliau: Kalau begitu, kamu gadaikanlah anak-anakmu kepadaku. Maka beliau berkata: Aku tidak mungkin menggadaikannya kepadamu, sekiranya aku menggadaikannya kepadamu kami pula akan dicela kerana seolah-olah menggadai dua wasak (satu wasak bersamaan dengan enam puluh gantang) tamar sahaja. Oleh itu aku gadaikan senjataku kepadamu. Lalu Kaab berkata: Baiklah aku setuju. Lalu beliau berjanji kepada Kaab bahawa beliau akan datang menemuinya dengan ditemani oleh Al-Harith, Abu Abbas bin Jabir dan Abbad bin Bisyri. Setelah itu mereka berempat pergi menemui Kaab pada waktu malam, lalu Kaab turun menemui mereka. Mengikut kata Sufian, pada pendapat lain mengikut kata Amru bahawa isteri Kaab telah berkata kepada suaminya itu: Sesungguhnya aku seperti mendengar suara orang yang ingin menumpahkan darah. Setelah mendengar kata-kata isterinya itu, lalu Kaab berkata: Tidak! Mereka hanyalah Muhammad bin Maslamah bersama saudara susuannya dan ditemani Abu Nailah. Sebagai memuliakan tetamu, aku harus menemani mereka walaupun pada waktu malam begini. Ketika Kaab masih di rumahnya itulah Muhammad menggunakan kesempatan tersebut untuk mengatur rancangan seterusnya. Sejurus kemudian Kaab pun keluar, setelah dia ditanya oleh mereka: Aku seperti mencium bau harum pada dirimu. Kaab menjawab: Memang! Kerana isteriku seorang perempuan Arab yang suka bersolek. Setelah itu Muhammad bin Maslamah berkata kepada Kaab: Izinkan aku mencium bau harum pada dirimu. Kaab berkata: Silakan! Maka beliaupun menciumnya, kemudian beliau meminta untuk menciumnya sekali lagi dengan berkata: Kalau boleh aku ingin menciumnya sekali lagi. Lalu dia menghulurkan kepalanya kepada beliau, ketika itulah beliau mengarahkan kawan-kawannya agar membunuh Kaab, maka merekapun membunuhnya.info
webmaster@mymasjid.net.my