Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Peristiwa Peperangan Hunain
    Hadis Al-Bara' r.a: Seorang lelaki berkata kepada Al-Bara': Wahai Abu Umarah! Adakah kamu melarikan diri ketika berlakunya peperangan Hunain? Al-Bara' menjawab: Tidak! Rasulullah s.a.w sama sekali tidak berpaling atau berundur. Namun pada saat itu muncul beberapa orang sahabatnya yang muda-muda dan begitu bersemangat. Di antara mereka ada yang membawa senjata yang banyak dan ada pula yang tidak membawa senjata sama sekali. Secara mendadak mereka terus memanah ke arah orang-orang Hawazin dan Bani Nadhir. Panahan mereka telah menepati sasaran. Maka begitulah mereka melindungi Rasulullah s.a.w yang berada di atas baghalnya (kudanya) yang berwarna putih. Sementara itu Abu Sufian bin Al-Harith bin Abdul Muttalib dengan setia membawa baginda. Selepas itu baginda memohon pertolongan dari Allah seraya mengucap: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ Yang bermaksud: Akulah Nabi yang tidak pernah berdusta, Aku adalah putera Abdul Muttalib. Kemudian baginda menyusun barisan tenteranya.info
webmaster@mymasjid.net.my