Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Cara Membahagikan Harta Rampasan Perang Kepada Mereka Yang Ikut Berperang
    Hadis Abdullah bin Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah membahagikan hasil rampasan perang untuk pasukan berkuda sebanyak dua bahagian dan untuk pasukan berjalan kaki sebanyak satu bahagian.info
webmaster@mymasjid.net.my