Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Harta Rampasan Perang
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Nabi s.a.w telah menghantar satu pasukan tentera ke sebuah daerah bernama Najd, aku adalah salah seorang di antara mereka, di mana mereka telah berjaya mendapatkan harta rampasan perang yang banyak seperti unta. Mereka semua mendapat bahagian sebanyak sebelas atau dua belas ekor unta dan ditambahkan kepada mereka seekor unta lagi.info
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah membahagikan harta rampasan perang kepada kami. Baginda juga telah mengasingkan satu perlima daripada bahagian kami untuk dibahagikan kepada orang-orang yang lebih tua.info
webmaster@mymasjid.net.my